Tilbud på Pizzastål Pakke!

🚀 Rask levering kun 97,-
Manual til Gruue Pizzaboks 1 - beste vedfyrt pizzaovn

Hvordan bygge sammen din Gruue Pizzaboks

Denne manualen er til Pizzaboks 1. Ny manual med link til PDF og digital versjon vil bli  sendt  ut til alle før utsendelse av Pizzaboks 3.

VIKTIG! – Les gjennom denne manualen før du starter monteringen av din Pizzaboks. Denne manualen belyser de viktigste elementene ved monteringen av din nye Gruue Pizzaboks.

Dersom du finner denne brukermanualen mangelfull så kommenter i kommentarfeltet i bunnen så vil vi oppdatere fortløpende.

Pizzaboks er en vedfyrt pizzaovn for avkappet vedstykker (Max 20cm vedkubber), pellets og grillkull. Pizzaboks skal kun brukes utendørs og må ikke under noen omstendighet brukes innendørs.

Ansvar og Sikkerhet

Ikke under noen omstendigheter er selskapet Braves Global AS, herunder kalt selskapet, ansvarlig for menneskelige eller materielle skader ved uforsvarlig bruk av Gruue Pizzaboks. Gruue Pizzaboks er en ovn som kan oppnå ekstremt høye temperaturer og kan være til skade for mennesker, dyr og omgivelser ved uforsvarlig eller feil bruk. Selskapet har beskrevet en liste med advarsler og retningslinjer under. Listen er ikke idiotsikker og inneholder ikke advarsler som at du ikke må tørke katten, klær eller naboens kanin i pizzaovnen e.l da dette anses som sunn fornuft.

Ved å ta i bruk dette produktet godtar du alt ansvar for eventuell skader som måtte oppstå på personer, dyr og eller materielle skader du som bruker forårsaker. Du godtar at du vil følge retningslinjene beskrevet nedenfor og fremvise sunn fornuft ved bruk av Gruue Pizzaboks.

Advarsel!

 • Dette produktet er designet KUN FOR UTENDØRS BRUK!
 • Aldri forlat pizzaovnen mens den er i bruk og det er aktivt brensel i brenselsboksen!
 • FARE – Karbonmonoksid forgiftning kan forekomme dersom du bruker denne ovnen i områder med dårlig luftig/ventilasjon.
 • IKKE BRUK dette produktet i et telt, under parasoller, tak eller på en båt e.l
 • ALDRI putt for mye brensel i brenselsboksen slik at dette faller over og inn i stekekammeret el på pizzasteinen.
 • BRANNFARE – Glødende trebiter, gnister o.l kan komme ut av baksiden av Pizzaovnen under bruk.
 • ALDRI bruk bensin, whitespirit, tennvæske eller andre kjemikalske midler til tenning av brenselet!
 • IKKE BRUK denne Pizzaovnen på brennbare flater
 • ALDRI flytt eller beveg på pizzaovn når den er i bruk
 • ALLTID BRUK varmeisolerende hansker når du håndterer pizzaovnen for å unngå brannskader.
 • ALLTID hold barn og dyr i god avstand fra pizzaovnen under og etter bruk.

Før du begynner monteringen av din Pizzaovn

Før du starter monteringen, sjekk at alle delene som er beskrevet i utstyrslisten under er i boksen. Vi anbefaler å bygge sammen ovnen i ståhøyde oppå et bord e.l slik at du har full oversikt over ovnen fra alle sider. 

Alt av deler ligger inne i pizzaovnen gruue pizzaovn
Alle delene beskrevet i denne manualen ligger inne i pizzaovnen.

Vi anbefaler at du strammer alle skruer og håndtak etter du har montert hele ovnen ferdig.

Dette trenger du

Før du begynner, finn frem følgende verktøy som trengs for å montere dine Gruue Pizzaboks.

 • Skiftenøkkel eller fastnøkkel (13mm)
 • Skrujern Phillips-hode eller flatt

Disse verktøyene følger IKKE med i esken og du må ha disse selv.

Innhold / Utstyrsliste

 • Pipelokkk
 • Pipe
 • Pizzaboks
 • Bunnplugg
 • Ovnsdør
 • Pizzastein
 • Trehåndtak (3 stk)
 • Brensesmater
 • Brenselsboks
 • M4 Skrue (Pipelokk 1 stk )
 • M5 Vingmutter (Bein 4 stk )
Dette inneholder gruue pizzaboks vedfyrt pizzaovn
Alt innhold i esken unntatt verktøy. 13mm fastnøkkel eller skiftenøkkel og skrujern må anskaffes selv.

Monteringsbeskrivelse

VIKTIG! – Fjern emballasjen fra alle delene og legg dem lett tilgjengelig slik at du har full oversikt før du starter monteringen.

Når du skal montere skruer og håndtak skal disse strammes godt, men ikke bruk ekstrem makt når du strammer skruene. Pizzaboks blir varm ved bruk og kald etter bruk, som endrer metallets størrelse og dersom du overstrammer skruer vil disse kunne sitte fast eller i værste fall knekke av dersom du overstrammer skruene og eller håndtakene.

Montering

Steg 1 Trehåndtak

Det er 3 stk håndtak laget i ask som skal monteres på din Gruue Pizzaboks. Disse er isolerer mot varmen og gjør det enkelt og bruke ovnen. Treet er ubehandlet og vil tørke ut over tid derfor anbefaler vi og sette disse inn med en nøytral olje ved gjevne mellomrom (Nøytral matolje funker fett).

OBS! Alle håndtak skal skrues inn for hånd. Sjekk at lengden på skruen går godt inn i festet før du strammer festemutteren. Du kan enkelt justere lengden på skruen ved å justere mutteren på skruen.

Ta 1 stk trehåndtak og skru fast for hånd i døren. Stram så mutteren mot døren slik at håndtaket sitter fast.

Etter du har skrudd fast håndtaket for hånd, bruk en fastnøkkel til å stramme mutteren mot døren.

 

OBS! Skruen skal ikke lengre inn enn som på bildet. Sett bra baksiden. Skruen skal ikke gå forbi festet bak. Dette gjelder Dør, brenselsmater og brenselsboksen.

 

Stram så mutteren mot trehåndtaket slik at dette sitter fast og ikke roterer ved bruk.

Ta 1 stk trehåndtak og skru fast til brenselsmaterens lokk.

Skru fast håndtaket i topplokket for hånd.

 

Stram så mutteren mot lokket slik at håndtaket sitter fast.

 

Juster og stram så mutteren mot trehåndtaket slik at dette sitter fast.

Ta 1 stk trehåndtak og skru den fast til brenselsboksen.

Fest håndtaket i brenselsboksen.

 

Stram mutteren mot brenselsboksen slik at håndtaket sitter fast og ikke roterer.

 

Stram mutteren mot trehåndtaket slik at dette sitter fast.

 

Slik skal brenselsboksen se ut og du skal kunne bruke håndtaket uten at det skrur seg løs eller roterer rundt.

Vi anbefaler å smøre alle gjenger på trehåndtakene med en nøytral olje for å forhindre rust. Dette bør gjøres med jevne mellomrom for å unngå overflaterust. Dette er spesielt viktig dersom ovnen er plassert i et spesielt salt miljø nærme havet.

Steg 2 Pizzaboks bein
Løft Pizzaboks forsiktig opp og fold beinene på Pizzaboks ut.

Løft opp pizzaovnen og fold ut beinene i front først.

 

Løft opp pizzaovnen og fold ut beinene i front først.

 

Løft så opp bakdelen av Pizzaovnen og fold ut beinene på samme måte som du gjorde i front.

 

Gruue Pizzaboks skal nå stå stabilt og er klar for å sette inn låsemuttere. Vingmuttere M5.

Ta 4 stk M5 Vingemutter og skru fast på øvre indre del av benene for å låse beinene på plass.

4 stk M5 vingemuttere. Disse skal festes for hånd for å låse beina på din Gruue Pizzaboks vedfyrte pizzaovn.

 

Vingmutteren (M5) festes for hånd fra baksiden av beinet på din Pizzaovn.

 

Vingmutteren festes for hånd fra baksiden av beinet på din Pizzaovn som på bildet over.

 

Se at du får strammet godt nok og at skruen går inn i gjengene på festet slik som på bildet.

Steg 3 Montering av pipe
Ta pipelokket og plasser på topppen av pipen med den buede enden av håndtaket pekende nedover (som på bilde).

Skru inn skruen 1 stk M4 forhånd og monter pipelokket slik at håndtaket er på oppsiden.

 

Skru fast skruen slik at pipelokket sitter fast, men at det likevel enkelt kan roteres rundt.

 

Slik at skal det se ut. Pipelokket kan enkelt roteres uten makt, og du kan justere lufttilførselen til din pizzaovn.

OBS! Skruen skal ikke strammes hardt, lokket skal enkelt kunne dreie 360 grader uten makt.

Pipelokket brukes til å justere luftgjennomstrømningen dersom du ønsker å begrense temperaturen ved f.eks langstek, røyking e.l

Ta pipen med pipelokket og plasser pipen på toppen av Pizzaboks ned i innføringen til pipen i front av ovnen. (Som på bilde)

Plasser pipen forsiktig ned i pipeløpet. Sett pipen med sømmen til pipen slik at denne står bakover.

 

Trykk pipeløpet ned og rotere litt mens du trykker ned for å få pipeløpet helt ned i festet.

 

Slik skal det se ut etter du har montert pipen riktig. Det skal ikke komme ut røyk eller flammer mellom pipeløpet og pipen.

Steg 4 Brenselsmater og brenselsboks

Snu din Gruue Pizzaboks slik at du har full tilgang til baksiden av din pizzaovn.

Løft opp din Pizzaovn slik at du får full tilgang til baksiden.

 

Sett inn brenselsboksen i dine Gruue Pizzaboks vedfyrte pizzaovn.

 

Sett brenselsmateren ned i monteringsskinnene bak over brenselsboksen.

 

Brenselsmatren er nå montert og kan enkelt åpnes og lukkes. Den skal alltid være lukket når du bruker den og skal kun åpnes for påfylling av brensel. Brenselsmateren skal ikke strammes eller skures fast.

Steg 5 Pizzastein og bunnplugg

Du er nå nesten ferdig og siste som gjenstår er å plassere og justere pizzasteinen og sette på døren for å få tilgang til forsiden snu ovnen igjen.

Finn frem bunnpluggen. Denne brukes for å tette hullet som brukes ved montering av den roterende pizzasteinen – Pizzastein 360. (Ekstraustyr)

 

Sett den inn I hullet i midten av ovnen.

 

Sjekk at pluggen ligger helt flatt nede i hullet.

Montering og justering av Pizzastein

Ta ut Gruue cordirite Pizzasteinen fra emballasjen. KUN steinen skal plasseres i ovnen.

 

Juster justeringsmutterene inne i ovnen slik at Pizzasteinen ligger i vater

 

Plasser inn pizzasteinen i pizzaovnen og sjekk.

 

Juster hvis nødvendig til pizzasteinen ligger i kontakt med de 4 justeringsskruene.

 

Sett så på ovnsdøren og voila! Du er nå klar til å steke pizza i din Gruue Pizzaboks vedfyrte pizzaovn.

Montering roterende pizzastein – Pizzastein 360

Den roterende pizzasteinen er ekstrautstyret for deg som vil gjør det ekstra enkelt å få et godt resultat på din pizza. Med denne unike roterende pizza funksjonen fra Gruue kan du enkelt rotere pizzaen fra utsiden mens den stekes. På denne måten er det raskere og steke pizza og du slipper å snu den for hånd.

Du trenger et langt stjerneskrujern. Dersom du ikke har dette anbefaler vi å bruke en teip bit til å feste skruen til skrujernet.

 

Ta ut bunnpluggen fra Pizzaovnen.

 

Sett inn akslingen fra undersiden av pizzaovnen og sett pizzasteinen på toppen. Juster slik at hullene til skruen passer.

 

Her ser ut hvordan du kan bruke en teip bit til å feste skruen. Dette gjør det enklere å montere den roterende pizzasteinen.

 

Skru inn låseskruen.

 

Pizzasteinen skal nå kunne roteres fra undersiden av din Gruue Pizzaboks.

Obs! Vi har fått tilbakemelding at flere Pizzastein 360 har dårlig lim.  Dette kan lim kjøpes på Varmefag og er av typen Alfa Omega – Monteringslim. (Vannbasert, tåler 1000C) 

Monteringslim fra Varmefag.

Hvis du har opplevd dette problemet anbefaler vi å bruke den vanlige pizzasteinen (firkantet) i mellomtiden.

Posisjonering og oppfyring

Tilse at Pizzaovnen ikke blir utsatt for vind fra baksiden, dette vil gi unaturlig mye trekk og skape ujevn varme og den vil bruke unødig mye brensel. Du vil kunne oppleve mye aske på pizzasteinen inne i ovnen ved for mye trekk fra pizzaovnens bakside.
Tilse at Pizzaovnen alltid er plassert på en uniform / flat overflate som tåler varme.
Tilse at Pizzaovnen alltid har minimum 2 meter klaring til alle brennbare materialer og eller flater.
Bruk ALLTID regntrekk dersom ovnen skal stå ute i vær og vind.
Smør inn skruer og blanke metall-flater/deler med nøytral olje for å forhindre rust.

Brensel – Vedkubber, Pellets og Grillkull

Pizzaboks er vedfyrt pizzaovn som ikke er spesielt kresen på brensel. Vi har designet den slik at den fungerer optimalt uavhengig av typen brensel du har, men likevel er det forskjeller. Vi anbefaler å bruke grillbriketter + vedkubber eller grillkull + vedkubber når du ønsker høyest varme.  Ved å kun bruke grillkull eller briketter vil du få en lavere varme som er ypperlig til f.eks Focciacia, Detroit Pizza samt New York style pizza,  langstek av kjøtt, lasagne eller brødbaking.

Pellets pizzaovn vedfyrt pizzaovn
Pizzaboks er en vedfyrt pizzaovn som kan bruke mye forskjellig brensel. Opptenningved, vedkubber, pellets og grillkull samt grillbriketter.

Oppfyring av din Pizzaovn

Vårt anbefalte miks av brensel er å starte med pellets eller grillkull og tennved. Du kan bruke en Gruue Brannstarter eller en gassbrenner fra f.eks Jula eller Biltema til å fyre opp brenselet. Det er viktig at du brenner lenge nok slik at brenselet er tent og at du får maks effekt når du setter brenselsboksen inn i pizzaovnen igjen.

Fyre opp din Pizzaovn tar veldig kort tid. Etter du har fått fyr i brenselsboksen vil du kunne oppnå inntil 400C på 10-15 minutter og 450-550C på rundt 20 minutter. Det som tar lengst tid er å få steinen gjennomvarm. Når steinen viser 400C i midten (måles med IR termometer) så er du klar til å steke din første pizza.

Legg på 2-3 håndfuller med pellets og 1-4 tynne vedkubber til å starte.

En håndfull pellets

 

Bruk en gassbrenner eller en Gruue Brannstarer e.l til å sette fyr på brenselet raskt.

 

Du bør ha god overtenning før du velger å sette brenselsboksen inn i ovnen. Hvis ikke vil det ta ekstra lang tid å få pizzaovnen varm.

 

Sett inn brenselsboksen i pizzaovnen når du er fornøyd med flammene i brenselet.

 

Når du har fått god fyr i pizzaovnen legg så på flere kubber med ved fra forsiden av ovnen.

 

fyll på pellets fra baksiden. Du kan enkelt justere hvor pelletsene faller ved å justere brenselsboksen inn og ut når du fyller på.

 

Bruk av vedkubber i pizzaovn

Gruue Pizzaboks er en vedfyrt pizzaovn som du enkelt kan bruke vedkubber. Du kan enkelt kjøpe ferdig 20cm vedkubber  «tennved» fra butikken til 29-39,- kr per sekk eller du kan dele vanlig fyringsved i to (15cm) da standard størrelse på norske vedkubber er 30cm.

Dersom du skal bruke vedkubber skal disse deles i to eller max 20 cm i lengden (standard kubber er 30cm).

 

Vedkubber skal legges inn fra forkant i en ovn som har god fyr allerede i pellets e.l.

 

Her ser du bilde av vanlig norsk ved som fåes kjøpt på butikken og av vedforhandelere. Den er delt opp og kappet i to for å få plass i Gruue Pizzaboks.

 

Start med mindre kubber ved og bygg opp varme og flammer før du bruker tykkere vedkubber. På denne måten oppnår du gjevn og høy varme.

Bruk alltid ubehandlet brensel, aldri bruk ved med maling, trykkimpregnering eller grillkull innsatt med tennvæske. Vi anbefaler alltid å starte med pellets da disse har en rask opptenning og jevn varme. Vi anbefaler å kutte opp vedkubber i mindre biter i en tykkelse som passer inn fra forsiden av Pizzaovnen. Vedkubber gir en ekstremt jevn varme og anbefaler å bruke etter du har fått opp varmen med pellets.

Her ser du hvordan flammene går over Pizzaen når du fyrer med vedkubber. Varmen her over pizza er mellom 550 og 600C.

OBS! Pass på at du har god fyr i eksisterende brensel i brenselsboksen før du legger inn tykke vedkubber!

Vi anbefaler å bruke grillkull eller briketter dersom du skal steke på lavere varme som f.eks baking, røyking, langstek av kjøtt eller lignende. Aldri bruk tennvæske ved fyring av grillkull! Smaken fra kjemikaliene kan binde seg med pizzasteinen og du kan få en dårlig lukt og smak på din mat.

Ved røyking av mat plasser fuktige tre-chips med ønsket smak i motsatt side på av brenselsboksen. Fyr opp pellets og kull i den siden og plasser røykeflis/chips i motsatt side. Bruk gjerne aluminiumsfolie for å separere.

Slukking
For å slukke flammene i en Pizzaboks kan du enkelt vente til brenselet er brent ned og ovnen vil naturlig avkjøles over tid. Du kan også ta ut brenselsboksen og fjerne innholdet i en brannsikret metallbøtte e.l.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET kan du bruke vann til å slukke flammene, dette vil medføre skade på metallet, pizzastein o.l.

Pizzastein
Pizzasteinen er laget for å steke pizza og brød. Dersom det kommer matrester eller saus e.l på pizzasteinen kan dette medføre at pizzasteinen knekker. Dersom du får matrester på pizzasteinen så må den tas ut og rengjøres med en metallbørste / grillbørste.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET kan du bruke vann på pizzasteinen. Dersom du får vann på pizzasteinen under steking vil den knekke. Dersom du bruker vann til rengjøring av pizzasteinen vil den kunne sprekke når du bruker den i ovnen.

Steking av Pizza
Pizzaboks har et brenselskammer som er plassert bak i ovnene. Flammene og varmen går fra baksiden av pizzaovnen over pizzaen og fremover mot pipeløpet. Pizzaovnen er derfor rundt 100C varmere bak en i front (ved døren) og det kreves at du snur pizzaen under steking. Dette gjøres manuelt med pizzaspaden eller fra utsiden av pizzaovnen med vår Pizzastein 360 roterende pizzastein.

Fyr opp Pizzaboks med pellets til du har fått god fyr for så å bruke vedkubber. Når midten av pizzasteinen har nådd 400C eller mer er du klar til å steke (måles med IR Termometer). Dersom du ikke har IR termometer så vent til termometeret i døren ligger på stabilt 350C, da er midten og baksiden av ovnen 450C.

Her viser steinen over 450C grader og du er klar til å steke pizza. Tips! Hvis det er første gang, start med stein temperatur på 400C

Oppfyring tar ca 10-20 minutter avhengig av brensel, lufttilførsel og mengden med brensel du har laget inn.

Før du starter stekingen anbefaler vi å legge inn litt nytt brensel slik at du rett før stekingen får en økning i lufttemperaturen og kompenserer for luftvarme-tapet som skjer når du åpner døren.

Bruk pizzaspaden til å overføre pizzaen til pizzasteinen

Du kan bruke kikkehullet i ovnens forside til å sjekke pizzaen under stekingen.
Snu pizzaen med jevne mellomrom (Hvert 30-40 sekund) for å oppnå jevn karamelisering rundt hele pizzaen.
Ta ut pizzaen etter 1.5-2.5 minutter (avhengig av ønsket steking og temperatur)

Spis pizza!

(OBS! Pizzaen er veldig varm)

Steking av kjøtt i Pizzaovn

Steking av kjøtt kan bli helt magisk i Gruue Pizzaboks. Du kan oppnå en karamelisering av kjøttet som er umulig å oppnå i vanlige ovner eller griller.

Forvarm støpejernsformen i ovnen til den når ca 350-400C (måles med IR termometer) ,ta formen ut og legg på kjøttet. Raskt legg på mer brensel hvis det trenges. Det er viktig at du har en sterk flamme for å oppnå ekstrem varme i taket av Pizzaovnen.

NB! Husk å sette biffen inn med godt salt på begge sider.

Forvarm støpejernsformen i Pizzaovenen og ta denne ut når den når 350-400C.

 

Legg kjøttet på støpejernspannen og legg den tilbake i ovnen.

 

Det skal være veldig god fyr i ovnen når du steker kjøtt. Du ønsker å oppnå rundt 600C over kjøttet.

 

La kjøttet hvile når det kommer ut.

Lagring av Pizzaboks
Pizzaboks er laget i stål og lakkert med en høytemperatur epoxylakk. Vi anbefaler alltid å lagre Pizzaboks innendørs dersom den ikke skal brukes over lengre tid. Dersom den skal lagres ute anbefaler vi at du bruke et regntrekk som beskytter pizzaovnen mot vær og vind.

Ved å folde benene, og ta av pipen, tar Pizzaboks liten plass og kan enkelt lagres i garasje eller bod.

Skade på lakk
Dersom ovnen får en skade i lakken så vil den på samme måte som en bil begynne å ruste. Det anbefales å dekke over skaden dersom dette oppstår. Dette gjøres ved å kjøpe en høytemperatur maling og male over skaden. Det anbefales å pusse ned området rundt skaden og tørke bort støv og urenheter med en alkoholbasert tynner som f.eks Lynol.

Rust endrer ikke funksjonen av ovnen og er kun en visuell endring av pizzaovnen. Det må påregnes at pizzaovnen ruster over tid og bruk. Dette gjelder spesielt brenselsboksen og brenselsmateren  der metallet endrer seg ved høyetemperaturer og ved fukt.

Lynrask levering 1-3 dager

Frakt fra 99,- Gratis frakt på ordre over 1500,- (under 32kg) +70,- for hjemlevering.

14 dagers angrerett

Returner varen i uåpnet forpakning innen 14 dager, ikke no problem!

3 års garanti

Landsdekkende 3 års garanti mot produksjonsfeil. *vilkår gjelder

Sikker betaling

Vipps / Kredittkort / Faktura (for bedrift)